Wij willen met deze site docenten en opleiders in de zorg een plek bieden waar ze alle werkvormen en leeractiviteiten op het gebied van zorgtechnologie kunnen vinden. Een plek die scholen en zorg- en welzijnsorganisaties inspireert en waar ze materialen delen. Samen houden we zo het onderwijs op het gebied van zorgtechnologie up-to-date!

Aanleiding

Innovatie, technologie en ICT staan steeds centraler in het werk van de zorg- en welzijnsprofessional. Er zijn belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologische toepassingen die van invloed zijn op de diagnostiek en behandelmethoden.
Het Zorgtrainingscentrum - en dan specifiek het zorgtechnisch lab - wil bijdragen aan de implementatie, acceptatie en ontwikkeling van deze zorgtechnologische toepassingen.

Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn:

  • Nieuwe meetinstrumenten, zelfhulpapplicaties, mobiele applicaties.
  • Methoden om zorginformatie op te slaan en te delen tussen zorgvrager en verlener en in de keten.
  • Zelfmanagement, zelfdiagnose en zorg op afstand.
  • Technologie, sensoren en alarmering in de woonomgeving (domotica) om langer veilig thuis te kunnen wonen.

Al deze ontwikkelingen vervangen een deel van het werk en zorgontvangers, zorgprofessionals en mantelzorgers moeten dus goed uit de voeten kunnen met deze technologieën.

Niet het wiel opnieuw uitvinden

Deskundigheidsbevordering rond zorgtechnologie is dan ook een hot item. Zowel binnen onderwijsinstellingen als zorg- en welzijnsorganisaties ontwikkelen medewerkers activiteiten die bijdragen aan de acceptatie en implementatie van zorgtechnologie.
Iedereen is echter het wiel opnieuw aan het uitvinden, zoekt naar passende werkvormen en geschikte leeractiviteiten. In onze eigen zoektocht merkten wij dat er al heel veel is. Alleen... om daar je weg in te vinden is lastig. Zo ontstond het idee om één centrale plek te creëren waar al deze activiteiten (en materialen) bij elkaar komen.

Elkaar inspireren en delen

Alle activiteiten en materialen die het Deltion College, Landstede MBO en Hogeschool Windesheim - de partners van het Zorgtrainingscentrum - hebben ontwikkeld, zijn beschikbaar. Maar we verwijzen ook naar activiteiten en materialen elders op internet, zoals bij Vilans en Nictiz. Of we linken bijvoorbeeld naar interessante filmpjes en websites. Daarnaast plaatsen ook andere mbo-instellingen inmiddels hun materialen.

Onze droom is dat deze website een centraal punt wordt waar je alles vindt. Dat deze website andere scholen (en zorgorganisaties) inspireert en aanzet hun materialen te delen om zo met elkaar steeds up-to-date onderwijs over zorgtechnologie mogelijk te maken.

Zorgtrainingscentrum regio Zwolle

Deze website is ontwikkeld door het Zorgtrainingscentrum regio Zwolle. Een initiatief van onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, zorgtechnologische bedrijven en overheden. Samen werken zij in het Zorgtrainingscentrum aan de zorg van morgen. Kijk hier voor meer informatie.