Toevoegen aan favorieten

In het kort

Een uitluistersysteem wordt ingezet om optimale zorg te bieden. Er zijn verschillende soorten systemen beschikbaar. Wat er wordt gebruikt, wordt afgestemd in overleg met de ciënt en eventuele mantelzorgers. De zorgverlener geeft in het gesprek aan wat de mogelijkheden zijn. Omdat een uitluistersysteem ingrijpt op de privacy van de cliënt, dient dit weloverwogen ingezet te worden. Daarnaast worden er in de zorg ook wearables en andere 'slimme' apparaten ingezet.

 

Wat je gaat leren

Bij het gebruik van uitluistersystemen wordt data (gegevens) bijgehouden en opgeslagen. Dit geldt ook voor andere “slimme” apparaten. Maar de vraag is waar deze data wordt opgeslagen en wat ermee gebeurt. Wie kan er bij en wanneer? Al met al roept het gebruik van zorgtechnologie, naast dat het moet bijdragen aan de kwaliteit van leven, in de maatschappij ook veel vragen en dilemma’s op.

Na het volgen van deze lesactiviteit kun jij:

  • Uitleggen wat een uitluistersysteem is.
  • Verschillende vormen van een uitluistersysteem benoemen.
  • Uitleggen hoe een uitluistersysteem kan worden ingezet.
  • Verschillende voorbeelden van een uitluistersysteem verbinden aan de zorgvraag van een cliënt

Voorbereiding

Aan de hand van een aantal fragmenten over uitluistersystemen, wearables en 'slimme apparaten' kunnen een aantal vragen beantwoorden worden. Kijk ter voorbereiding de fragmenten en de informatie over andere 'slimme' apparaten (zie benodigdheden).

Werkwijze

Beschrijf wat met de termen uitluistersysteem, wearables en “slimme apparaten” bedoeld wordt. Geef van alle drie de technologieën drie voorbeelden. Werk elk voorbeeld van de technologie volgens onderstaande criteria uit.

  • Doel van de technologie.
  • Doelgroep waarvoor de technologie ingezet kan worden..
  • De data die de technologie verzameld.
  • De toegevoegde waarde van de data voor de cliënt.
  • Voordeel van de technologie voor de cliënt, zijn omgeving of de zorgverleners.
  • Nadeel van de technologie voor de cliënt, zijn omgeving of zorgverleners.

Benodigdheden

Bekijk  de informatie in deze link en onderstaande fragmenten.

Nachtzorg Swetterhage

Gezondheid: zorg op afstand