Toevoegen aan favorieten

In het kort

Thema 4 : Technologie en communicatie met zorgvragers en hun netwerk

Door de maatregelen die vanuit de overheid zijn genomen om de kosten in de gezondheidszorg terug te dringen komen ouderen mensen en met name de kwetsbare ouderen langer thuis te wonen. Daarnaast stimuleert de overheid dat cliënten door hun eigen netwerk zoveel mogelijk worden ondersteund.

Naast inhoudelijke informatie over het thema kun je opdrachten uitvoeren die beschreven staan in de keuzekaarten om jezelf te testen, kennis te vergaren en onderzoek te doen omtrent dit onderwerp.

Dit thema is nummer 4 uit een reeks van 7.

Totale keuzedeel K0137 : thema 1 t/m 5

Totale keuzedeel K0138 : thema 1 t/m 7

Wat je gaat leren

Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving noemen we mantelzorger. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. In veel gevallen heeft een mantelzorger naast het verzorgen van de cliënt ook andere taken als het zorgdragen voor eigen gezin en of werk. Het risico op overbelasting bij mantelzorgers is groot. Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat mantelzorgers “ontlast” worden en welk technologische toepassingen kunnen daarbij worden ingezet? Jij gaat met ze in gesprek over dit thema!

Voorbereiding

Ter voorbereiding is het raadzaam de inleiding (per keuzedeel onderaan deze pagina) door te nemen alvorens je verder gaat met dit thema.

Vergeet de mantelzorger niet!

Maar wie zijn die mantelzorgers dan en heb ik als zorgverlener niet alleen met de cliënt te maken? Bekijk de website van mezzo en lees eerst de informatie hierover.

 

Werkwijze

stap 1

De lesactiviteit bestaat uit informatie over de wijze waarop je met het netwerk en hun cliënten communiceert over technologie en kun je vinden door de link aan te klikken en te downloaden bij benodigdheden.

stap 2

Nadat de informatie is gelezen kan je opdrachten maken die betrekking hebben op dit thema. Er zijn er 5 ontwikkeld voor dit thema en het staat een ieder vrij om ze allemaal of een gedeelte daarvan te maken.

Op elke kaart staat een indicatie vermeld over de tijdsduur van de opdracht.

Succes!

Tips / trucs / leuke weetjes / variaties

Er is voor ieder keuzedeel een aparte inleiding geschreven!

Benodigdheden

Thema 4 Technologie en communicatie