Toevoegen aan favorieten

In het kort

eHealth wordt gezien als één van de belangrijkste ontwikkelingen in de hedendaagse gezondheidszorg.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan het gebruik van informatie- en communicatietechnologie de volksgezondheid effectief, doelmatig en veilig verbeteren. Daarom ondersteunt de WHO sinds 2005 wereldwijd de implementatie van eHealth. Ook Europa zit niet stil. In 2012 lanceerde de Europese Commissie het tweede eHealth Action Plan, nadat het eerste had geleid tot vele succesvolle initiatieven om gezondheid en zorg met behulp van informatietechnologie naar een hoger plan te tillen . In Nederland zijn de verwachtingen ten aanzien van eHealth even hooggestemd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet stevig in op het stimuleren van het gebruik van eHealth en op het wegnemen van alle mogelijke belemmeringen voor uitbreiding en opschaling.

Deze lesactiviteit bevat een whitepaper 'Het omgaan met risico's van eHealth'. Het geeft een overzicht van risico’s, maar ook van wet- en regelgeving en beheersingsmaatregelen rondom deze risico’s.

Wat je gaat leren

Na het lezen van deze whitepaper heb je meer inzicht in:

  • de urgentie om de risicobeheersing van eHealth onderdeel te laten worden van de risicobeheersing in de reguliere zorg;
  • de verschillende soorten risico’s van eHealth;
  • de stappen die je kunt nemen om de risico’s van eHealth in een organisatie zo goed mogelijk te beheersen en hen daarin te adviseren.

Voorbereiding

Deze paper is bedoeld om kennis te nemen van het onderzoek naar de risico`s van eHealth. Het kan gebruikt worden als input voor het eigen onderzoek naar inzet en toepassing van techniek in de zorg- en welzijnssector. Je vindt de paper bij benodigdheden.

Werkwijze

Het document dient als achtergrondinformatie. Er is door ons geen concrete activiteit aan gekoppeld.

Tips / trucs / leuke weetjes / variaties

  • De site van  het Nictiz geeft ook onderzoeken weer naar eHealth monitor en andere informatie omtrent eHealth.

Benodigdheden

Omgaan met risico`s van eHealth