Toevoegen aan favorieten

In het kort

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Zo ook de wijze waarop je een keuzedeel vorm en inhoud kan geven, afhankelijk van waar en wanneer je het keuzedeel volgt. Om je op weg te helpen is er een trajectlijn in 3 fasen voor dit keuzedeel beschreven, welke als hulpmiddel ingezet kan worden om de procesvoortgang te bepalen waar een student staat in het onderwijsleertraject. Van starter naar beroepsbekwaam!

Wat je gaat leren

In het keuzedeel Zorg en Technologie ( K0137) wordt aandacht besteed aan het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- Bijdragen aan de deskundige inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen;
- Technologie toepassen op een ethisch verantwoorde manier;
- Het gebruik van technologische hulpmiddelen bespreken met de cliënt;
- Stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven;

Aan de hand van de trajectlijn gaat de student bekijken waar hij/zij staat in het leerproces.

Door opdrachten en informatie te zoeken (bijvoorbeeld in de website met lesactiviteiten) kan een student zelf bepalen wat bij hem past in de gewenste situatie. Als de student op het beroepsbekwame niveau is, kan er worden beoordeeld.

Voorbereiding

Ter voorbereiding zijn er een paar items belangrijk:

  • Inhoud van de trajectlijn voor het keuzedeel Zorg en Technologie (K0137) (zie benodigdheden).
  • De inhoud van het keuzedeel (zie benodigdheden).
  • Examen K0137 van Prove2Move (wanneer je gebruik maakt van Prove2Move kun die dit examen via die weg inzien).
  • Onderzoeken welke kennis en opdrachten de student kan uitvoeren op stage , werk , school of in het zorgtrainingscentrum te Zwolle, zie trajectlijn K0137

Werkwijze

In een rijke context is veel te leren. Het leren van kennis, het leren van vaardigheden, het leren toepassen van kennis en vaardigheden, vragen om diversiteit in contexten. Hierdoor is transfer van het geleerde naar verschillende situaties mogelijk. We weten dat "kennen"nog geen "kunnen 'is.

Als studenten (lerenden) keuzemogelijkheden hebben, is het belangrijk dat ze een doel hebben, weten wat ze moeten doen, hoe ze het kunnen doen en wat daarna komt.

Het is belangrijk dat studenten zicht hebben op het hele traject. Dit kan met behulp van een trajectlijn. De studenten kunnen dan de juiste keuzes maken. Dit werkt motiverend, mits de doelen niet van te voren zijn vastgelegd in een vast te doorlopen leertraject.

De trajectlijn K0137 is opgebouwd uit 3 fasen te weten; starter, gevorderd en beroepsbekwaam. Deze trajectlijn kan een student / coach/ docent gebruiken als hulpmiddel om de voortgang te bewaken.Door middel van een ontwikkelingsgericht portfolio kan de student  bewijsstukken verzamelen om te laten zien dat hij/zij een stap verder is in het traject om zo te komen naar het beroepsbekwame deel: het examen!

Benodigdheden

  • Klik hier voor het keuzedeel Zorg en Technologie (K0137)
  • Klik hier voor de trajectlijn bij keuzedeel Zorg en Technologie (K0137)