Toevoegen aan favorieten

In het kort

eHealth staat de laatste jaren behoorlijk in de belangstelling, maar het gebruik in de gezondheidszorg moet op veel plekken nog wel op gang komen. De verwachting is dat eHealth een enorme groei door gaat maken en de verwachtingen daarbij zijn ook hooggespannen. In de voorbereiding op een stage kunnen studenten zich oriënteren op eHealth toepassingen die zij mogelijk tegen komen.

Wat je gaat leren

Een veelgebruikte definitie van eHealth is: “Het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren” (KNMG, NPCF en ZN 2012).

Je gaat je verdiepen in eHealth toepassingen voor het door jou gekozen werkveld / aan jou toegekende stageveld. Hieronder staan suggesties voor websites per werkveld, maar er worden ook algemene sites aanbevolen. Je kunt uiteraard ook zelf zoeken door een zoekoptie in Google te geven.

Voorbereiding

Bekijk zelf de websites zoals deze bij werkwijze worden gegeven.

Werkwijze

Opdracht: Beantwoord in je verslag de volgende vragen:

  • Welke eHealth toepassing spreekt je aan? Geef een korte beschrijving, niet zozeer de technische kant, maar juist de wijze van zorgverlening of -ondersteuning.
  • Waarom vind je deze eHealth toepassing van meerwaarde? Voor patiënten? Voor zorgverleners?
  • Welke nadelen kan de toepassing met zich meebrengen/
  • Wat vraagt de toepassing van jou, als toekomstig verpleegkundige in termen van kennis, vaardigheden en houding?
  • Zie je jezelf in de toekomst werken met eHealth toepassingen? Geef argumenten.  

Hieronder sites die je voor de opdracht kunt gebruiken.

Algemene Gezondheidszorg, ziekenhuis (AGZ)

https://www.nictiz.nl/nieuws/steeds-meer-ziekenhuizen-geven-patienten-online-toegang-tot-hun-gegevens

https://www.hcathome.com/site/zorgprofessionals/hartfalen-telemonitoring/

http://www.fmtgezondheidszorg.nl/verpleegkundigen-monitoren-patienten-op-afstand-via-geintegreerd-alarmeringssysteem/

http://www.vitaaldialyse.nl/

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

http://www.ggznederland.nl/themas/e-health

https://www.minddistrict.com/professional/nl/

https://www.minddistrict.com/professional/nl/functionaliteiten/

https://www.minddistrict.com/professional/nl/modules/

Ouderen-/Thuiszorg

https://thuisleefgids.nl/

https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/

http://www.smarthealth.nl/2014/11/17/ehealth-op-de-werkvloer-app-verbetert-medicatieveiligheid-thuiszorg/

http://www.nfu.nl/publicaties/resultaten-en-voortgang-nationaal-programma-ouderenzorg/ict-kort/ict-achtergrond/

http://www.leertouwer.nl/page/Concepten/Conview-Care

http://www.ascom.nl/nl/slimme_sensoren.pdf

Verstandelijke Gehandicaptenzorg (VGZ)

http://www.smarthealth.nl/2014/10/29/blog-schijnwerpers-ehealth-gehandicaptenzorg/

https://www.skipr.nl/blogs/id2860-succesvol-gebruik-van-e-health-in-de-ggz-inspireert.html

https://www.minddistrict.com/professional/nl/blog-nl/ehealth-voor-mensen-met-een-lichte-verstandelijke-beperking/

http://www.leertouwer.nl/page/Concepten/Conview-Care

http://www.ascom.nl/nl/slimme_sensoren.pdf

Algemeen

https://www.digitalezorggids.nl/

https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/

https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Rapporten/eHealth-monitor%202016%20%28web%29.pdf

http://www.nivel.nl/nl/technologie-in-de-zorg-en-ehealth

https://www.nictiz.nl/ehealth

https://www.zorgvisie.nl/home/dossiers/e-health/

Tip: Zoek in Google op: eHealth OR Zorg ICT AND <<werkveld>>

Tips / trucs / leuke weetjes / variaties

  • Maak de opdracht onderdeel van een bredere oriëntatie op de komende stage.
  • Geef een verslag eventueel een plek in het portfolio.
  • Klik hier voor de infobladen over eHealth van de V&VN.
  • Geef als docent vooral instructie over de opdracht en wat er aan rapportage/verslaglegging wordt verwacht.