Toevoegen aan favorieten

In het kort

Volgens diverse schattingen zijn er wereldwijd zo'n 100.000 apps die beweren dat ze je gezondheid kunnen bevorderen. Dit aantal groeit nog dagelijks. De meeste apps zijn gratis of voor een klein bedrag te downloaden in de standaard appstores. Ze zijn er voor iedereen, zonder een directe tussenkomst van zorgverleners. Met elkaar maken we er steeds meer gebruik van. Het gebruik van apps om je gezondheid te verbeteren is leuk en geeft je als gebruiker regie over je eigen gezondheid. Maar wat is nu een goede en betrouwbare app? Alle GGD-en en GGD-GHOR Nederland hebben de GGD AppStore ontwikkeld. Het doel is om een toegankelijk overzicht van relevante en betrouwbare e-PublicHealth toepassingen te bieden. Op de site ggdappstore.nl is een testmethode te vinden waarmee apps volgens een vaste methode beoordeeld kunnen worden. Een mooie opdracht om met deelnemers mee aan de slag te gaan.

Wat je gaat leren

Aan de hand van een testmethode leer je om kritisch te kijken naar apps die zijn ontwikkeld om de gezondheid te verbeteren. Je krijgt een beeld van wanneer een app wel/niet betrouwbaar is:

  • Voor wie de app is bedoeld?
  • Welk gezondheidsprobleem wil de app voorkomen of verminderen? Welke gezond gedrag wil de app bevorderen?
  • Hoe wil de app het doel bereiken? Informatie geven, gegevens meten en verzamelen, doelen stellen, instructies geven, coaching, ...
  • Hoe gebruiksvriendelijk is de app?
  • Hoe betrouwbaar is de app?
  • Hoe gaat de app om met privacy en veiligheid?
  • Wat is de onderbouwing voor deze app? Waarom heeft men deze app ontwikkeld?

Voorbereiding

App afbeelding

Bekijk zelf de GGD AppStore goed en weet welke apps er in opgenomen zijn. Neem de testmethode door zodat je dit zelf ook goed begrijpt.

Werkwijze

Er zijn verschillende mogelijkheden om met de GGD AppStore aan de slag te gaan:

  • De site bekijken en kennismaken met de apps die er zijn genoemd.
  • Een 'scoreformulier' maken  van de punten die genoemd zijn in de testmethode en deelnemers titels van apps (die op de site staan) geven die ze gaan beoordelen. Ze gaan hun eigen beoordeling vergelijken met de beoordeling van de GGD.
  • Apps die niet op de site genoemd staan, maar die interessant kunnen zijn, beoordelen. Eventueel kan dit als suggestie doorgegeven worden aan de redactie van de GGD AppStore.

Benodigdheden

Uitleg GGD AppStore

Hoe toepasbaar kan een App zijn!