Toevoegen aan favorieten

In het kort

Tijdens de Technology Tour maak je kennis met zorgtechnologische toepassingen en ga je er mee aan de slag. In 2,5 uur tijd maak je kennis met zorgtechnologische toepassingen als apps, iHealth toepassingen, een innovatief bed, dynamische verlichting en meer .... Je gaat actief aan de slag met deze toepassingen. Per toepassing is een opdracht geformuleerd waardoor je dieper na gaat denken over die toepassing: wat betekent dit voor dit voor de eigen regie van de cliënt, wat betekent het voor de mantelzorger en wat voor de zorgverlener?

Wat je gaat leren

Deelnemers ervaren en ontdekken de zorgtechnologische hulpmiddelen die in het Zorgtrainingscentrum in Zwolle aanwezig zijn.  Je gaat de toepassingen uitproberen en ontdekken wat de (on)mogelijkheden kunnen zijn. Wat zijn voor- en nadelen? Hoe gaat de toepassing helpen om de kwaliteit van leven te verhogen? Hoe draagt het bij om eigen regie te behouden en langer thuis te wonen? Hoe maakt de toepassing het werk van de zorgprofessional makkelijker? Aan de hand van casussen en opdrachten ga je in het zorgtrainingscentrum hier mee aan de slag.

Voorbereiding

Voor het deelnemen aan een Technology Tour bij het Zorgtrainingscentrum bestaan verschillende mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie die je kunt vinden op de agenda van het Zorgtrainingscentrum.

Wanneer je komt met een klas of als team is het wenselijk dat de deelnemers zijn voorbereid op dit bezoek (een oriëntatie hebben gehad op het thema zorgtechnologie) en dat deelnemers  geïnformeerd zijn over wat ze gaan doen.

Het is ook mogelijk om de Technology Tour op locatie te laten plaatsvinden. Het aantal zorgtechnologische toepassingen waarmee kennisgemaakt kan worden, is dan kleiner (i.v.m. vervoer).

Werkwijze

Bereid je deelnemers voor op de Technology Tour. Kijk voor ideeën bij het filter 'Leeractiviteiten': kennismaken, oriënteren.

Tips / trucs / leuke weetjes / variaties

  • Voor teams binnen een onderwijsinstelling kan het interessant zijn om als team de Technology Tour te volgen, om met elkaar het gesprek over dit thema aan te gaan.
  • Op termijn hopen we de Technology Tour zo aan te bieden dat zowel professionals, studenten, zorgontvangers en mantelzorgers elkaar tijdens de tour ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.