Toevoegen aan favorieten

In het kort

De robots komen eraan!

De technologische vernieuwingen gaan razendsnel en steeds vaker zie en hoor je over robots in de zorg.

Je gaat binnen de zorgorganisatie waar jij werkt of stage loopt vragen beantwoorden waarom en hoe men robotica kan en wil inzetten en waar men rekening mee dient te houden.

Wat je gaat leren

20 PRANGENDE VRAGEN OVER DE INZET VAN ZORGROBOTICA

Zorginstellingen hebben vragen gesteld over de inzet van zorgrobotica. Deze instellingen hebben vervolgens ervaringen opgedaan bij het uitproberen van zorgrobots. In combinatie met onderzoek van bestaande informatie en een gesprek met zorgrobotica-expert Marcel Heerink, heeft Zorg voor Beter hier antwoord op gegeven.

De antwoorden helpen je om na te denken over de inzet van zorgrobotica bij de organisatie waar jij werkt of stage loopt.Tevens kan jij , na het bestuderen van de 20 vragen, als ambassadeur voorlichting geven op een zorgafdeling en ingaan op vragen.

Voorbereiding

Op de site van  ( link onderaan deze pagina) staat een document met 20 vragen, onderverdeeld in 8 thema’s:

verkenning, samenwerking, wet- en regelgeving: aansprakelijkheid, privacy, financiering, patiënt / cliënt centraal, uitproberen en opschalen.

Lees deze aandachtig door!

 

Werkwijze

Lees de vragen door ( link naar de vragen onderaan deze pagina) over de inzet van robotica in de praktijk en ga met de zorgverleners in gesprek zodat de instelling een weloverwogen besluit kan nemen.

Presenteer daarna de mogelijkheden aan het zorgteam.

Voor ondersteunende informatie kan je ook gebruik maken van de PowerPoint Presentatie-Zorgrobots.

Tips / trucs / leuke weetjes / variaties

Voor zorgrobots geldt dat cliënt, zorgverlener en familielid de robot moet accepteren. Vaak kan een zorgverlener heel goed inschatten of een bepaalde robot iets is voor een cliënt. Bij pilots kun je in de uitprobeerfase nagaan welke cliënten de robot zullen gaan gebruiken. Soms reageert een cliënt in eerste instantie afwijzend, maar verandert van gedachten als hij een andere cliënt de robot ziet gebruiken. Ook familieleden kunnen van houding veranderen als zij zien wat het effect is van de robot bij hun vader of moeder. Privégebruik door zorgverleners stimuleert verder gebruik in werkpraktijk. Geef medewerkers eens een knuffel- of sociale robot mee naar huis om uit te proberen.

Benodigdheden

Hier de link naar de 20 vragen over zorgrobotica van zorg voor beter