Toevoegen aan favorieten

In het kort

Door de toenemende vergrijzing zullen westerse landen in de komende decennia steeds minder werkenden tellen ten opzichte van het aantal niet-werkenden. Om op zijn minst dezelfde welvaart te behouden, betekent dit dat elke werkende meer zou moeten presteren. Daarvoor zullen we robots hard nodig hebben. Robot en mens samen zijn veel efficiënter dan ieder afzonderlijk.In dit artikel is uiteengezet wat robotica voor de wereld betekent. Nu en in de toekomst. Wat vind jij?

In een klein debat ga je aan de hand van stellingen dit onderwerp bespreken.

Wat je gaat leren

Met de inhoud van het artikel en de huidige wetenschap dat er minder werkenden zijn in de komende jaren, ga je je een mening vormen.

Voorbereiding

Lees het artikel 'De robot als medemens' (zie benodigdheden).

 

robot

Werkwijze

Na het artikel te hebben gelezen ga je in een groep (max 6 personen) een discussie voorbereiden waarbij je eerst individueel een stelling maakt, passend bij dit artikel. Daarna ga je in de groep een procesbewaker benoemen die tevens de tijd per stelling in de gaten houdt.

Tips / trucs / leuke weetjes / variaties

Klik hier voor meer tips om een goede stelling te maken.

Benodigdheden

Klik hier voor het artikel 'De robot als medemens'.