Toevoegen aan favorieten

In het kort

In vaktijdschriften, de media, op Internet vind je veel artikelen die gaan over zorgtechnologie/e-Health. Met deze activiteit gaat de deelnemer op zoek naar artikelen en gaat zich hier ter oriëntatie op het thema, in verdiepen.

Wat je gaat leren

De deelnemer gaat zoeken naar artikelen over zorgtechnologie/e-Health en gaat zich hierin verdiepen: Wat is de invloed van deze toepassing? Wat is de meerwaarde? Uit de groep zullen waarschijnlijk verschillende artikelen en thema's naar voren komen, zodat een mooi overzicht ontstaat.

Voorbereiding

Voer de opdracht zelf uit om te kijken wat je tegenkomt. Dit helpt om deelnemers eventueel op weg te helpen wanneer het niet lukt. Je kunt deelnemers daarmee mogelijk meer gericht laten zoeken door bepaalde bronnen te noemen.

Werkwijze

Deelnemers gaan zelf op zoek naar een artikel over zorgtechnologie / e-Health en beantwoorden de volgende vragen:

  • Waarom spreekt dit artikel je aan?
  • Hoe is de in het artikel beschreven zorgtechnologie van invloed op de zorgverlening?
  • Is er sprake van een meerwaarde voor de zorg of juist niet? Verklaar je antwoord.

De opdracht kan individueel of in tweetallen uitgevoerd worden.

De opdracht wordt vervolgens in de groep besproken en geeft een beeld van wat voorbeelden van zorgtechnologie/e-Health kunnen zijn, en wat de eerste ideeën daarbij zijn.

Tips / trucs / leuke weetjes / variaties

  • Je kunt ook zelf verschillende artikelen zoeken en hier deelnemers mee aan de slag laten gaan. Je kunt dan meer sturen in de onderwerpen en toepassingen die je aan bod wil laten komen.
  • Het betreft een opdracht voor een eerste oriëntatie / kennismaking met het thema. Aan het eind van de lessenreeks kan de opdracht er nog weer bij gepakt worden om te kijken of ideeën zijn veranderd.