Toevoegen aan favorieten

In het kort

Wereldwijd vergrijst de bevolking in een rap tempo. Wanneer we naar Nederland kijken, dan is de prognose dat binnen 25 jaar een kwart van de bevolking zal bestaan uit 65-plussers. Nieuwe technologie kan het leven van deze ouderen een stuk aangenamer maken, maar technologie kan ook ingewikkeld zijn, en zorgen voor ongemak. Tegenwoordig wordt er veel verwacht van technologie als hulpmiddel om ouderen te helpen bij het zelfstandig wonen. Maar wat zorgt er nu voor dat een ouder iemand technologie in huis neemt of krijgt? En wat zorgt ervoor dat hij of zij technologie wil en kan gebruiken? In dit document wordt de laatste wetenschappelijke kennis op dit vlak op een toegankelijke manier besproken.

Wat je gaat leren

Welke technologie kan er helpen bij het zelfstandig wonen door ouderen? Op internet en in de wetenschappelijke literatuur worden er allerlei verschillende termen gebruikt voor technologie die een rol zou kunnen spelen, denk bijvoorbeeld aan eHealth, Domotica, Smart home technologie.

Voorbereiding

Werkwijze

Neem de lessenreeks door en het gebruik daarvan kan opeenvolgend maar ook anders worden uitgevoerd.  Je kan iedere week een les doen maar ook hoe het ingevuld wordt staat een ieder vrij. In het document ( zie link naar bijlage onderaan deze site) staan de filmpjes en opdrachten waar een ieder mee aan de slag kan.

 

Tips / trucs / leuke weetjes / variaties

Achtergrondinformatie onderzoek : Langer thuis , wat haal je in huis......

Deze website is bedoeld om u inzicht te geven in de resultaten van het onderzoek “Langer Thuis, wat haal je in huis?”, dat Fontys Paramedische Hogeschool samen met 14 partners van 2012 tot en met 2016 uitvoerde onder 50 zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder. Doel van het onderzoek was om te achterhalen welke bevorderende en belemmerende factoren er bij ouderen zijn om technologie te gebruiken die hen zou kunnen helpen langer zelfstandig thuis te wonen.

Benodigdheden

lessenreeks van 8 lessen over acceptatie van technologie in de zorg en hoe kan je als zorgverlener daarbij adviseren.

Een van de casussen van de lessenreeks