Wij bieden docenten en opleiders geen kant-en-klaar lespakket, maar handvatten. Zo kun je zelf aan de slag met het thema zorgtechnologie.

Onze uitgangspunten

Zelf aan de slag kun je op zo'n manier doen dat:

  • Het past bij hoe de school dit thema in de lessen wil vormgeven (dagdelen/losse uren, als apart vak/geïntegreerd in wat er is).
  • Het past bij de studenten aan wie je de lessen geeft.
  • Het aansluit bij waar jij als opleider staat met je eigen kennis en waar jij je prettig bij voelt.
  • Je slim gebruik maakt van wat er al is (om kosten te besparen).
  • We ervan uitgaan dat we dit met elkaar op inspirerende manier, in verbondenheid, kunnen realiseren.

Zoeken door filters

Aan de hand van filters kun je heel makkelijk zoeken naar wat jij nodig hebt: de kerntaken en werkprocessen in de keuzedelen gericht op zorgtechnologie, de CanMEDS-rollen, de grootte van de groep, de leeractiviteiten, de plaats (op school, in stage of elders) en nog veel meer…
Je kunt zoeken via je laptop, je tablet, je telefoon: de website is heel toegankelijk. Inspiratie te over om aansprekend onderwijs te ontwikkelen.